Niet bekend Details Over autoverzekeringen vergelijken

Wanneer u in dit bezit bent aangaande een auto raakt u dan ook verplicht teneinde minimaal een WA-verzekering af te sluiten. WA betekent Wettelijke Aansprakelijkheid en houdt in dat u dan ook aansprakelijk gesteld kunt geraken voor de onkosten betreffende schade die u voor een ander creeert. Deze verzekering dekt slechts het soort schade en kan zij

read more

Gedetailleerde notities over autoverzekeringen vergelijken

Deze verzekering dekt alle beschadiging die u dan ook veroorzaakt bij een ander, en verder veel schadeoorzaken zoals ruitschade, diefstal en schade door extreme weersomstandigheden.Tevens kunt u kiezen wegens een optie ‘Ga bovendien’ en desnoods aanvullende verzekeringen kiezen. Voor dit groene uitroepteken ontvangt u dan ook nadere informatie

read more


De ultieme gids naar autoverzekeringen vergelijken

Behalve de verplichte WA-verzekering wegens uw wagen kunt u kiezen een beperkt casco of een volledig casco verzekering. Dit laatste wordt ook wel ons allrisk-verzekering genoemd. Met deze verzekeringen dekt u dan ook niet louter een schade aan anderen, maar tevens uw persoonlijk beschadiging.Als een passagier overlijdt ofwel ernstig letsel oploopt

read more